Skip to main content

De opwarming van de aarde heeft over de hele wereld gevolgen voor de natuur, onze gezondheid en veiligheid. Door steeds heftigere weersomstandigheden gaan we wereldwijd steeds meer te maken krijgen met voedseltekorten, tekort aan drinkwater, meer woestijnen en meer overstromingen.

Gevolgen mens
Klimaatverandering is nu al te merken. Sinds 1950 zijn er meer hittegolven, meer hevige regenbuien, meer cyclonen en meer weer dat tot natuurbranden leidt. Deze veranderingen gaan steeds sneller wanneer de temperatuur op aarde verder stijgt. Kustgebieden als Nederland krijgen dan vaker te maken met overstromingen. Extreme omstandigheden die vroeger eens in de honderd jaar voorkwamen, kunnen aan het eind van deze eeuw ieder jaar gebeuren. Door het vaker voorkomen van heftige weersomstandigheden gaan we wereldwijd steeds meer te maken krijgen met voedseltekorten en te weinig drinkwater.

Gevolgen dieren en planten
De opwarming van de aarde heeft ook invloed op dieren en planten. Veel bedreigde dier- en plantsoorten leven in gebieden waar klimaatverandering al te merken is. Het klimaat verandert zo snel dat dieren en planten zich niet snel genoeg kunnen aanpassen. Als we niks doen tegen klimaatverandering sterft een derde van alle dier- en plantsoorten mogelijk nog binnen een eeuw uit.