Skip to main content

De Voorstraat is een dijk die de grens is tussen het buiten- en binnendijkse gebied. De woningen op de Voorstraat die aan de waterkant liggen staan nog buiten de dijk. Als het water heel hoog staat en de Voorstraat dreigt te overstromen, worden vloedschotten geplaatst. 

Vloedschotten
Vloedschotten zijn metalen platen van ongeveer een halve meter hoog. Deze schotten worden over de hele lengte van onder andere de Voorstraat geplaatst. Ze beschermen de historische binnenstad bij extreem hoog water. 

Historie
In 1916 stroomde het water over de Voorstraat de oude binnenstad in. Hierna werd besloten om vloedschotten aan te brengen wanneer hoogwater dreigde. In eerste instantie moesten de bewoners zelf voor de vloedschotten zorgen. Maar in 1953, toen de stad toch weer onder water liep, bleek dat veel bewoners hun schot niet meer hadden, of dat de bevestigingspunten waren verdwenen. Daarom nam de gemeente voortaan de zorg voor de schotten op zich.

Jaarlijkse test
Nog steeds wordt iedere laatste woensdag van september het vloedschottensysteem getest in de Voorstraat, Prinsenstraat en Riedijk. Ook worden dan de Houtsteiger, de Boomstraat en de Grote Kalkstraat afgesloten door het plaatsen van grote straatbrede schotten. Het is na 1953 gelukkig nog niet nodig geweest om de schotten bij een overstroming te gebruiken. Maar door klimaatverandering wordt de kans op een overstroming wel steeds groter.