Skip to main content

Onze dijken, sluizen en andere waterkeringen beschermen ons tegen een overstroming, maar het kan een keer misgaan. Het is een scenario waar je natuurlijk liever niet te lang bij stilstaat. Maar de kans dat jij in Dordrecht een overstroming gaat meemaken is aanwezig. Daarom is het goed om hier wel over na te denken. Dat is het doel van Tij Festival. Een nieuw verhalenfestival in Dordrecht. Met lichtprojecties en kunstwerken vertelt het festival het verhaal van klimaatverandering.

Klimaatverandering
Het eiland van Dordrecht verandert langzaam door klimaatverandering. Tij Festival vindt het daarom belangrijk dat de stad en haar inwoners op tijd gaan nadenken over de gevolgen van het stijgende water. Het klimaat verandert en de zeespiegel stijgt. Als we dit negeren wordt de kans op een overstroming groter. Dat Dordrecht onder water kan lopen heeft de geschiedenis al meerdere keren bewezen. Maar weet jij eigenlijk wat je moet doen als het eiland van Dordrecht overstroomt? En wat de mogelijkheden zijn om dit te voorkomen? Het Tij festival laat zien wat denkbaar is om een leefbare stad te creëren voor iedereen. Nu en in de toekomst. Samen kunnen wij het Tij veranderen. Niet door de strijd met het water te willen winnen maar, door mee te bewegen met het stijgende water. 

Verhalenroute
Tijdens het Festival ga je op avontuur dwars door de stad langs kunstwerken en lichtprojecties. Je wandelt voorbij plekken en pleinen die veranderen in een fantasiewereld. Verschillende kunstenaars zijn uitgenodigd om speciaal voor dit festival nieuwe werken te ontwikkelen. De kunstenaars laten met hun werken zien hoe zij nadenken over het stijgende water. Welke oplossingen zijn er volgens hen mogelijk om het tij te veranderen?

Urgentie
In de nacht van 19 november 1421 breekt een dijk door vlakbij Dordrecht. Met een watersnoodramp als gevolg. Een groot gebied raakt onbewoonbaar. Deze verwoestende overstroming kennen we nu nog als de Elisabethsvloed. Deze ramp, die precies 600 jaar geleden plaatsvond, wordt dit jaar herdacht. Daarom is het stijgende water ook het thema van deze eerste festivaleditie. Doordat ons klimaat verandert en de zeespiegel stijgt, moeten we juist nu leren van het verleden en nadenken over onze toekomst.