Skip to main content

Wat als het water weer komt?  

Dordrecht en haar inwoners worden beschermd door dijken en waterkeringen. Al 600 jaar. Met succes. Maar door klimaatverandering wordt de kans op een nieuwe overstroming reëler. Het is een scenario waar we liever niet aan denken. Maar stèl dat het water toch weer komt…?  

Dordrecht werkt al tientallen jaren aan waterveiligheid. Vooral om te voorkomen dat de stad overstroomt, maar ook om te zorgen dat we weten wat we moeten doen als het tóch mis gaat. Nu de zeespiegel stijgt, stijgt ook het risico op een overstroming van het eiland van Dordrecht.  

Samenredzaamheid 
Wat moet je in dat geval doen? Jezelf en elkaar in veiligheid brengen! Schuil op hogere verdiepingen en bied onderdak aan buren, vrienden of familie die geen hogere verdieping hebben. Kijk om naar ouderen en mensen die hulpbehoevend of slecht ter been zijn. Die solidariteit met elkaar is cruciaal om levens te redden. 

Het is letterlijk van levensbelang. Want één ding is zeker. Áls de dijken breken, is er niet genoeg tijd om met z’n allen op tijd van het Eiland van Dordrecht af te komen. 

Bron: De Staartenaar, speciale editie 600 jaar Elisabethsvloed
Foto: Fotobusink