Keerstroom

Samenwerkingsproject

Otto Dickeplein

Keerstroom

Nederland en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In het verleden bracht het ons voorspoed en handel. In de Middeleeuwen hield water de vijand buiten de poorten. Omdat eenderde van Nederland onder de zeespiegel ligt, kregen we door de eeuwen heen ook te maken met de dreiging van het water. 

Om natte voeten te voorkomen bouwden we molens en gemalen, polders, dammen, dijken en grote waterkeringen. Dit eindeloze spel van het veranderen van waterstromen, wordt op het Otto Dickeplein in het klein ervaren. Op de helling van het plein verbeeldt een interactieve waterinstallatie onze omgang met het water. Een kunstmatige delta zorgt voor een spel van bewegend water en licht. Probeer het maar eens. Ga aan de slag met vloedschotten en zandzakken, en verander de loop van het water.

Samenwerkingsproject

Keerstroom is onderdeel van het Tij Festival en een samenwerking tussen Kunstenaar Lieven Slabbinck, lichtontwerper Isabel Nielen en lichttechnicus Koen van Oosterhout. 

Foto: Lieven Slabbinck

Blijf op de hoogte van Tij Festival

Ontvang maandelijks het laatste nieuws. Afmelden is simpel, maar dat doet bijna niemand.