Editie #1 Elisabethsvloed

Elisabethsvloed

Deze eerste festivaleditie gaat over het stijgende water. In de nacht van 19 november 1421 breekt een dijk door vlakbij Dordrecht. Met een grote watersnoodramp als gevolg. Een groot gebied wordt onbewoonbaar. Deze overstroming kennen we als de Elisabethsvloed. Ook al is het lang geleden, deze ramp is belangrijker dan ooit. Dordrecht staat nog steeds regelmatig onder water en de kans op een nieuwe grote overstroming is aanwezig. Wat als we door de stijgende zeespiegel weer natte voeten krijgen?

Dordt onder water

Dordt onder water

Het eiland verandert langzaam door klimaatverandering. Het is daarom belangrijk dat de stad en haar bewoners op tijd gaan nadenken over de gevolgen van het stijgende water. Het Tij festival laat zien wat mogelijk is om een leefbare stad te creëren voor iedereen. Nu en in de toekomst.

Belevingstocht

Belevingstocht

Samen met kunstenaars, wetenschappers en inwoners ontwikkelen we een belevingstocht door de stad. Laat je verbazen door bijzondere verhalen en voel, hoor en bekijk eigenwijze kunstwerken en video-projecties. De kunstenaars laten met hun werken zien hoe zij nadenken over het stijgende water. 

Programma

Blijf op de hoogte van Tij Festival

Ontvang maandelijks het laatste nieuws. Afmelden is simpel, maar dat doet bijna niemand.